Μελέτη περίπτωσης

Ένας ασθενής παρουσίασε έναν αργό αναπτυσσόμενο όγκο – μια κολλοειδή κύστη, την οποία η χειρουργική ομάδα σχεδίαζε να αφαιρέσει.

Αυτές οι σχετικά ασυνήθιστες καλοήθεις κύστεις προκύπτουν εντός των γεμισμένων με υγρό περιοχών του εγκεφάλου, των κοιλίων. Συνήθως εμφανίζονται στον κόμβο μεταξύ των πλευρικών και τρίτων κοιλίων. Η κύστη αποτελείται από μια λεπτή επένδυση που περιβάλλει ένα παχύρευστο υγρό. Μόλις φτάσουν σε κρίσιμο μέγεθος, αυτές οι κύστεις μπορούν να μπλοκάρουν την κανονική ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF), αυξάνοντας την πίεση στον εγκέφαλο. Επιπλέον, μπορούν να συμπιέσουν τις νευρικές δομές που επεξεργάζονται σήματα μνήμης στον εγκέφαλο

Συμπτώματα

  • Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν πονοκεφάλους, αν και μπορεί να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα.
  • Μπορεί να απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση, για παράδειγμα, προκειμένου να μειωθεί ο σχετικά υψηλός κίνδυνος ξαφνικού θανάτου.

Ζητήθηκε από την κλινική ομάδα ένα τυπωμένο μοντέλο 3D, βασισμένο στις αξονικές και μαγνητικές του ασθενούς, για να βοηθήσει στο σχεδιασμό χειρουργικής επέμβασης. Επιπλέον, η ομάδα χρησιμοποίησε το τρισδιάστατο τυπωμένο μοντέλο για να καταλάβουν την επιφάνεια του όγκου με την αφή. Επίσης βοήθησε πολύ στις προεγχειρητικές συζητήσεις με τον ασθενή.

‘’Οι ασθενείς επωφελούνται πραγματικά από το να βλέπουν και να αγγίζουν το πρόβλημα για το οποίο πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η υπηρεσίας εκτύπωσης 3D με την axial3D ήταν γρήγορη, εύκολη και αβίαστη από την πλευρά μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι θα φέρει το μέλλον της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο νοσοκομείο μας.’’

Alex Alamri, Νευροχειρουργός, The Royal London Hospital – Barts NHS Trust

Λύση

Δημιουργήθηκε ένα φυσικό μοντέλο τρισδιάστατης κλίμακας 1: 1 του εγκεφάλου του ασθενούς και στη συνέχεια εκτυπώθηκε χρησιμοποιώντας διαφανή ρητίνη, με την κύστης και κοιλία να έχουν διαφορετικά χρώματα. Με την πρόσβαση στο εξατομικευμένο τρισδιάστατο τυπωμένο μοντέλο, η κλινική ομάδα ήταν καλύτερα εξοπλισμένη για να αποκτήσει τη συγκατάθεση του ασθενούς και να προετοιμαστεί για την επέμβαση. Ο ασθενής είχε επίσης πολύ μεγαλύτερη κατανόηση της σοβαρότητας της νόσου.

  • Ο ασθενής βρήκε το μοντέλο πιο χρήσιμο από το να βλέπει μόνο μια σάρωση
  • Το μοντέλο βοήθησε τον ασθενή να κατανοήσει καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος
  • Ο ασθενής κατάλαβε καλύτερα την κλινική κατάσταση έχοντας πρόσβαση στο τρισδιάστατο τυπωμένο μοντέλο

‘’Οι τεχνολογίες 3D-εκτύπωσης παρέχουν ένα πρακτικό και ανατομικά ακριβές μέσο για την παραγωγή μοντέλων ειδικά για τον ασθενή. Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν χειρουργικό σχεδιασμό, εκπαίδευση και προσομοίωση, καθώς και συσκευές για την αξιολόγηση και τη θεραπεία της νευροχειρουργικής νόσου.’’

3D εκτύπωση στη νευροχειρουργική: Μια συστηματική ανασκόπηση – Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ🡨εδώ υπάρχει λινκ ( https://www.nlm.nih.gov/ )

Έχετε μια περίπλοκη περίπτωση ασθενούς;

Τι θα μπορούσαμε να εκτυπώσουμε 3D για την ειδικότητά σας; Μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ένα δωρεάν τυπωμένο τρισδιάστατο μοντέλο για τον ασθενή της επόμενης περίπτωσης ασθενούς

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 219, Αθήνα 115 25

Επικοινωνία