Μελέτη περίπτωσης

Ένας άντρας 45 ετών παρουσίασε μηνιγγίωμα, έναν όγκο που σχηματίζεται σε μεμβράνες που καλύπτουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό ακριβώς μέσα στο κρανίο.

Η κλινική ομάδα αντιμετώπισε δυσκολία στον εντοπισμό του όγκου στα σφηνοειδή οστά και στα γύρω αγγεία, καθιστώντας δύσκολο τον προγραμματισμό της θεραπείας.

Χρήση

Οι αξονικές και μαγνητικές επεξεργάστηκαν για να δώσουν ένα μοντέλο κλίμακας 1: 1 του όγκου και του αγγειακού συστήματος που βασίζεται στο κρανίο γύρω από τον κύκλο του Willis (μια αρτηριακή δομή που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου και τον τροφοδοτεί με αίμα, όπως και τις γύρω δομές) .

Το 3D εκτυπωμένο ανατομικό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα της επέμβασης για να σχεδιάσουν την πορεία της εκτομής και για να εξηγήσουν στον ασθενή την ακριβή έκταση της παθολογίας.

Αποτελέσματα

Σε αυτήν την περίπτωση, το 3D εκτυπωμένο ανατομικό μοντέλο βοήθησε στην συναίνεση του ασθενή, κατόπιν ενημέρωσης. Επιπλέον το ανατομικό μοντέλο επέτρεψε στην χειρουργική ομάδα να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση και να σχεδιάσει από πριν την πορεία του χειρουργείου, μειώνοντας έτσι τον συνολικό χρόνο του χειρουργείου και της νάρκωσης.

Έχετε μια περίπλοκη περίπτωση ασθενούς;

Τι θα μπορούσαμε να εκτυπώσουμε 3D για την ειδικότητά σας; Μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ένα δωρεάν τυπωμένο τρισδιάστατο μοντέλο για τον ασθενή της επόμενης περίπτωσης ασθενούς

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 219, Αθήνα 115 25

Επικοινωνία