Μελέτη περίπτωσης

Ένας ασθενής εμφάνισε μετά την επιδιόρθωση της πνευμονικής ατρησίας, ακέραιο κοιλιακό διάφραγμα που απαιτεί αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδας.

Δεδομένου του ιστορικού πολλαπλών προηγούμενων καρδιακών χειρουργικών επεμβάσεων, μια περαιτέρω χειρουργική επέμβαση θα είχε σημαντικό κίνδυνο, επομένως προτιμήθηκε μια λύση δια καθετήρα.

Λύση

Η axial3D εκτύπωσε ένα ακριβές μοντέλο (ρέπλικα) 1: 1 που επέτρεψε στη χειρουργική ομάδα να απεικονίσει τη σχέση των στεφανιαίων αγγείων με τον αγωγό και να κατανοήσει την εγγύτητα μεταξύ των δύο αγγειακών δομών.

Αυτό μείωσε τον κίνδυνο στεφανιαίας συμπίεσης και πιθανών επιπλοκών κατά το φούσκωμα των μπαλονιών στην πνευμονική εκροή.

“Το κύριο όφελος που βλέπω είναι το βελτιωμένο περιθώριο ασφαλείας. Είμαστε πιο σίγουροι για να προχωρήσουμε στην υπόθεση γνωρίζοντας την ακριβή σχέση μεταξύ αυτών των εξαιρετικά σημαντικών αιμοφόρων αγγείων.”
Δρ Christopher Lockhart,
Σύμβουλος Καρδιολόγος

Οι κλινικές αποφάσεις λαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό με βάση την εμφάνιση της καρδιάς στην απεικόνιση. Τα φυσικά τυπωμένα μοντέλα 3D παρέχουν αυξημένο επίπεδο ανατομικής γνώσης.

“Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια καινοτόμα τεχνολογία που επηρεάζει βασικές πτυχές της φροντίδας σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού και προσομοίωσης, εάν προσφέρει την υπόσχεση για ακριβέστερη χειρουργική επέμβαση με λιγότερες επιπλοκές. Για εκπαίδευση, τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να μειώσουν την καμπύλη μάθησης και να αυξήσουν τις ευκαιρίες για διαδικαστική πρακτική.

Τα μοντέλα μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ πολυεπιστημονικών ομάδων, μειώνοντας έτσι δυνητικά τα ιατρικά λάθη. Μπορούν να αυξήσουν την εμπλοκή των ασθενών και των οικογενειών, ενισχύοντας έτσι την κοινή λήψη αποφάσεων. Τέλος, τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να οδηγήσουν σε ιατρικές ανακαλύψεις βοηθόντας τη βασική επιστήμη, τις μεταφραστικές και κλινικές έρευνες. “

Έχετε μια περίπλοκη περίπτωση ασθενούς;

Τι θα μπορούσαμε να εκτυπώσουμε 3D για την ειδικότητά σας; Μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ένα δωρεάν τυπωμένο τρισδιάστατο μοντέλο για τον ασθενή της επόμενης περίπτωσης ασθενούς

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 219, Αθήνα 115 25

Επικοινωνία