Μελέτη περίπτωσης

Ψάχνοντας ψύλλους στ’άχυρα

Ένας ασθενής παρουσίασε σοβαρό τραύμα μετά από ατύχημα με μοτοσικλέτα που είχε ως αποτέλεσμα κοτυλιαίο κάταγμα ισχίου. Λόγω της σοβαρότητας του σπασίματος, η αξονική δεν μεταβίβασε την πλήρη εικόνα του κατάγματος και τις θέσης των θραυσμάτων. Αυτό δυσκόλεψε την κατάσταση καθώς η σοβαρότητα του τραυματισμού απαιτούσε υψηλότερο επίπεδο γνώσης.

 

Λύση

Ένα τυπωμένο μοντέλο 3D, κλίμακας 1: 1 της λεκάνης του ασθενούς παρείχε επιπλέον πληροφορίες για τον σοβαρό τραυματισμό πέρα ​​από αυτό που ήταν δυνατό βλέποντας μόνο τις παραδοσιακές 2D σαρώσεις(CT) ασθενών. Το μοντέλο βοήθησε τη χειρουργική ομάδα να καθορίσει το βέλτιστο σχέδιο θεραπείας.

 

 

 

Αποτελέσμα

Με την πρόσβαση στο τρισδιάστατο τυπωμένο μοντέλο, η κλινική ομάδα κατέληξε να απορρίψει το αρχικό σχέδιο που ήταν η οπίσθια προσέγγιση του κοτυλιαίου στο να προσεγγίσουν και τις δύο όψης του κοτυλιαίου. Αυτό ολοκληρώθηκε μετά τη δυσκολία στην οπτικοποίηση του συνόλου του κατάγματος, συμπεριλαμβανομένου των θέσεων των θραύσματων που δεν είχαν εμφανιστεί στην αξονική

 

Συμπέρασμα

Το μοντέλο επέτρεψε στην ομάδα τραύματος να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη εικόνα για την παθολογία του ασθενούς. Με την πρόσβαση στο τρισδιάστατο τυπωμένο μοντέλο, προσδιορίστηκε η βέλτιστη χειρουργική θεραπεία, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο χειρουργικής επέμβασης και βελτιώνοντας την έκβαση του ασθενούς μετά από αυτό το σοβαρό κάταγμα.

Λόγω της υψηλής θραύσης του κατάγματος, ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί από τις απλές ακτίνες Χ και τις αξονικές τομογραφίες που ανήκαν όλα τα θραύσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, το τρισδιάστατο μοντέλο μας επέτρεψε να αναγνωρίσουμε ένα-ένα τα θραύσματα, ένα από αυτα μετατοπίστηκε και κλειδώθηκε στην πρόσθια όψη της κοτύλης, αλλά ανήκε στο οπίσθιο τοίχωμα της κοτύλης. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα να σχεδιάσει με βεβαιότητα τη χειρουργική μας προσέγγιση, με αποτέλεσμα μια διπλή πρόσθια και οπίσθια προσέγγιση. Χωρίς τη γνώση που αποκτήθηκε από το τρισδιάστατο μοντέλο, θα είχαμε προγραμματίσει μια απλή οπίσθια προσέγγιση και η χειρουργική μείωση δεν θα ήταν δυνατή ως αποτέλεσμα αυτό έσωσε σημαντικό χρόνο λειτουργίας.”

Mr. Andrew Johnston

Consultant Orthopaedic and Trauma Surgeon, The Royal Victoria Hospital, Belfast

 

 

Έχετε μια περίπλοκη περίπτωση ασθενούς;

Τι θα μπορούσαμε να εκτυπώσουμε 3D για την ειδικότητά σας; Μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ένα δωρεάν τυπωμένο τρισδιάστατο μοντέλο για τον ασθενή της επόμενης περίπτωσης ασθενούς

 

 

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 219, Αθήνα 115 25

Επικοινωνία